Kỹ năng viết tiếng Anh rất quan trọng đối với mỗi người học, đặc biệt đối với những bạn đã đi làm. Hiện nay, các giáo trình tiếng Anh cho người đi làm đều tập trung cung cấp những kiến thức về kỹ năng này.

Trong đó, kỹ thuật viết nhanh là kỹ thuật được nhắc tới nhiều nhất và đóng vai trò quan trọng trong kỹ năng viết.

Kỹ thuật viết nhanh là gì?

Kỹ thuật viết nhanh là rèn luyện cho người viết khả năng sản sinh ý tưởng. Nó giúp cho người viết tạo ra thói quen ‘nảy sinh’ ý tưởng, thoát khỏi cảnh ‘bí’ ý tưởng đột xuất hay không biết viết gì, không thể nào viết tiếp được nữa, …

Những bài viết cần dùng kỹ thuật viết nhanh hoàn toàn khác với những bài luyện viết luận. Đây là những bài viết không đòi hỏi phải thực sự chỉnh chu về mặt từ ngữ nhưng phải có một dàn bài chặt chẽ, phải có sự chọn lọc thông tin cẩn thận.v.v.

Yêu cầu thông thường đối với những bài viết này là bắt buộc viết càng nhanh càng tốt, nghĩ ra càng nhiều thông tin nằm trong chủ đề viết càng tốt. Vì thế người viết tập trung tư tưởng vào nội dung nhiều hơn là hình thức (tức là ngữ pháp).

Kỹ thuật viết nhanh chính là tiền đề giúp người viết nâng cao chất lượng viết trên cơ sở khối lượng thông tin đạt được trong giai đoạn viết nhanh.

Kỹ năng viết nhanh được trình bãy rõ trong giáo trình tiếng Anh cho người đi làm

Cách thức thực hiện

Kỹ thuật viết nhanh có thể tiến hành theo bốn bước sau đây:

Người học chọn ra một chủ để viết tự do, về bất cứ chủ đề gì trong cuộc sống hay trong công việc, ví dụ như ‘Học ngoại ngữ’ (Learning a foreign language). Đặc biệt, người học không cần chuẩn bị trước về những kiến thức liên quan, bởi mục đích của bài tập này là luyện ‘speedwriting’, tức là tốc độ viết bài.

Bước 1:

Nghĩ câu mở đầu (opening sentence). Lưu ý những câu mở đầu nên là những câu gợi mở chủ đề

Bước 2:

Người học được 10 phút suy nghĩ, thu thập ý tưởng xung quanh chủ đề.

Bước 3:

Viết câu mở đầu xuống giấy, rồi bắt đầu viết liên tục những ý tưởng của mình xuống giấy. Trong khi viết, càng ít ngừng lại để nghĩ càng tốt.

Bước 4:

Đọc lại, sửa chữa những chỗ viết chưa chính xác về ngôn ngữ (accuracy). Đọc lại một vài lần nữa để tổ chức lại bài viết và hiệu chỉnh cách phát triển chủ đề.

Bốn bước luyện dẫn dắt người học từ chỗ tập hợp ý tưởng đến tập viết nhanh và cuối cùng ra được sản phẩm là một bài viết theo đúng cấu tạo của nó.

Để nâng cao khả năng viết tốt thì bạn cũng cần tham khảo thêm những giáo trình tiếng Anh cho người đi làm khác, đặc biệt là những phương pháp giúp cho việc viết bài trở nên trau chuốt và ý nghĩa hơn.

Để tham khảo thêm về những phương pháp cải thiện tiếng Anh cho người đi làm thì có thể xem tại đây.