Hiện nay, tại nhiều trường học trên thế giới đang áp dụng chương trình học tập dựa trên sự tương tác của học sinh, nhằm giúp việc học ngoại ngữ của học sinh trở nên tiến bộ hơn, đặc biệt trong việc luyện kỹ năng nói tiếng Anh.

Để giúp việc học tiếng Anh của học sinh hiệu quả hơn thì chúng tôi xin chia sẻ hai phương pháp quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn, đó chính là sự tương tác và sửa lỗi theo nhóm.

Sự tương tác giữa trò – trò

Trong những giờ phút học tập trên lớp, học sinh cần có sự giao lưu, tương tác với nhau để có thể trao đổi tìm nghĩa từ với nhau trong những bài tập nói. Việc làm này tiến hành qua những bài tập nhóm, một loại hình hoạt động có khả năng tối đa hoá cơ hội nói và tối thiểu hoá gánh nặng tâm lý. Nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ hoạt động nhóm trong giờ học hơn là hoạt động toàn lớp vì trong hoạt động nhóm, người học sẽ:

  • Ít khi bắt lỗi của nhau.
  • Thể hiện ngôn ngữ bằng lời nói nhiều hơn .
  • Trả lời đầy đủ hơn khi hoạt động cả lớp với thầy (Khi học đọc và nghe).
  • Dễ trao đổi tìm nghĩa hơn khi làm việc với thầy.

Để tạo điều kiện cho sự trao đổi tìm nghĩa từ ngữ tiến hành được thành công trong hoạt động nhóm, điều quan trọng là sắp xếp ai làm việc với ai. Thông thưòng người khá không muốn làm việc với người kém, vì về mặt tâm lý họ cho như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập và sự phát triển của họ. Nhưng theo nghiên cứu của nhà khoa học thì một đôi không cân xứng về trình độ có cái lợi riêng của nó: người khá có cơ hội thực hành khi trình bày kết quả, còn người kém thu được kinh nghiêm thông qua việc trao đổi tìm nghĩa từ.

Luyện kỹ năng nói tiếng Anh theo nhóm sẽ đạt hiệu quả cao hơn

Sữa lỗi sai trong nhóm

Trong thực tế giao tiếp ngoài lớp học, chúng ta hầu như không thấy hiện tượng người này sửa lỗi cho người kia. Tuy nhiên trong phạm vi hoạt động nhóm trên lớp, nếu chúng ta động viên người học sửa lỗi cho nhau khi tập nói, người học sẽ học được nhiều hơn vì những lý do sau đây:

  • Nó tăng thêm cơ hội nói.
  • Nó cảnh báo người học chú ý hơn đến hình thức ngôn ngữ.
  • Nó khích lệ mọi người bày tỏ sự đánh giá của mình về một hiện tượng ngôn ngữ cụ thể.
  • Người nọ học hỏi được ở người kia.
  • Nó tạo cơ hội giao tiếp thực (khi trao đổi xác định đúng sai).

Sửa lỗi sai chính là cách học hiệu quả nhất trong việc luyện kỹ năng nói tiếng Anh

Trong những bài luyện nói sử dụng kỹ thuật hiện đại chúng ta còn có thể tạo điều kiện cho nhóm/lớp hoạt động bằng những thông tin do chính người học cung cấp, chứ không phải như cách dạy truyền thống là người học chỉ hoạt động trên cơ sở những ngữ liệu cho sẵn, những dạng thức cố định. Như vậy trong một bài luyện nói, vai trò của người thầy sẽ giảm đi, trở thành một nguồn tài liệu, người giám sát và điều khiển.

Việc luyện kỹ năng nói tiếng Anh bằng hai phương pháp như trên chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả nhanh chóng cho người học. Bởi đây chính là quá trình người học tự xử lý thông tin, từ đó phát huy khả năng nói của mình; đồng thời việc được sửa sai ngay lập tức cũng giúp người học ghi nhớ kiến thức lâu hơn và tránh những lỗi sai đó trong tương lai.