Chương trình học STEM là một mô hình giáo dục hiện đại ngày nay giúp các em có kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học một cách tích hợp (liên môn). Đây là chương trình học có đặc điểm liên kết kiến thức của các môn học với nhau, kết hợp lý thuyết với thực hành nhằm tạo ra môi trường giáo dục gần gũi, có tính ứng dụng cao.

Chương trình học STEM là gì?

Giáo dục STEM (STEM education) là một khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực. Khi học tập theo chương trình này các em sẽ được áp dụng kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào trong các bối cảnh cụ thể, hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn được hiệu quả nhất.

Đây cũng là chương trình học giúp các em học sinh những kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện… từ đó mang đến bài học giáo dục có tính thực hành, ứng dụng cao.

STEM là chương trình giáo dục hiện đại ngày nay

STEM là chương trình giáo dục hiện đại ngày nay

Quy trình để các em học sinh tham gia chương trình học STEM hiệu quả

Chương trình dạy học STEM được xây dựng theo quy trình sau:

Bước 1: Giáo viên dạy học các môn học theo phương pháp giáo dục STEM để các em biết cách nhìn nhận vấn đề, giải quyết vấn đề theo phong cách STEM tại nhà trường hoặc các trung tâm đang áp dụng STEM.

Bước 2: Tiến hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục STEM. Mục đích của chương trình này là giúp trẻ tiếp thu nhanh hơn nhiều lần, nhớ lâu hơn nhiều lần. Với chương trình học hiện đại này các em sẽ tạo được không khí học vui tươi, thú vị, các em có thể tự nhìn thấy được ý nghĩa của từng bộ môn trong đời sống.

Bước 3: Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật giống như một bài kiểm tra toàn diện. Thông qua sản phẩm của học sinh giáo viên sẽ đánh giá được kết quả của tất cả các môn học.

Đặc điểm giáo dục STEM

Giáo dục Stem có các đặc điểm cơ bản như sau:

Chương trình học STEM giúp các em học sinh có cơ hội khám phá khoa học, kỹ thuật

Chương trình học STEM giúp các em học sinh có cơ hội khám phá khoa học, kỹ thuật

– Tổ chức dạy các em học sinh dựa trên các bài học, tiếp cận liên môn. Các chủ đề , chương trình, bài học được bám sát chương trình của các môn học thành phần nên không làm phát sinh thêm thời gian học tập của các em học sinh.

– Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục STEM nên các em học sinh được khám phá các ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống. Từ các hoạt động thực tiễn này sẽ tạo cơ hội để các em nhận biết được ý nghĩa của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập được tốt nhất. Chương trình học này cần có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như trường trung học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, doanh nghiệp.

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hoạt động này thường được dành cho nhóm học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

– Bên cạnh đó, thường xuyên xây dựng, tổ chức các câu lạc bộ STEM để tạo tiền đề phát triển hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật và triển khai các dự án nghiên cứu trong khuôn khổ cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học. Các cuộc thi này giúp các em thấy được sự phù hợp về năng lực, sở thích, giá trị của bản thân với nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM

Giáo dục Stem tại Việt Nam

Chương trình học hiện đại này có mặt tại Việt Nam vào năm 2012. Ở giai đoạn đầu mới chỉ được áp dụng cho các em học sinh tại thành phố lớn và cũng chỉ tập trung vào mảng robot và lập trình.

Từ đó đến nay chương trình học STEM đã bắt đầu có sự lan tỏa với nhiều hình thức khác nhau, nhiều cách thức thực hiện khác nhau, nhiều tổ chức hỗ trợ khác nhau nhằm tạo tiền đề để các em học sinh ở mọi cấp bậc được phát triển một cách toàn diện nhất.

Trên đây là những thông tin về chương trình học STEM, hy vọng rằng sẽ giúp ích các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo có thêm kiến thức bổ ích nhất.