Trường được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo Phòng – bộ phận chuyên trách mầm non, sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương và có sự phối kết hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh.

Công tác nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non – mẫu giáo là chủ đề năm học, là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu phát triển nhà trường trong năm học 2010-2011 và những năm tiếp theo.

  1. Khó khăn:

– Trường còn thiếu biên chế giáo viên so với định mức. Các giáo viên có biên chế thâm niên cao nhưng hạn chế sức phấn đấu để đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Có phần hạn chế tính sáng tạo, linh động trong việc đầu tư, tổ chức các hoạt động đa dạng phong phú cho trẻ, để trẻ có điều kiện trãi nghiệm – vận dụng vốn sống, phát huy tính tích cực, sáng tạo khi được tham gia các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non mới.

  • Do điều kiện kinh tế ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Đa số bố mẹ các cháu là công nhân, nên không có thời gian để phối kết hợp thực hiện các biện pháp giáo dục trẻ cùng với nhà trường, cùng tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ được củng cố kiến thức, ôn luyện, rèn các kỹ năng thường xuyên.

BIỆN PHÁP:

Cùng với Nhà trường nhận định rõ những mặt mạnh, mặt yếu về thực trạng của trường, đội ngũ giáo viên. Tôi đã mạnh dạn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.

1/. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo để nâng cao chất lượng trẻ 5 tuổi

2/. Chỉ đạo thực hiện chương trình

3/. Thường xuyên bồi dưỡng phương thức soạn giảng, hình thức tổ chức hoạt động, đa dạng phong phú

4/. Thực hiện công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm và đề ra hướng khắc phục